Jesteś tu: » Strona główna » O szkole

Gimnazjum nr 67 powstało we wrześniu 1999 roku na mocy uchwały Rady Miasta Poznania jako szkoła publiczna. W latach 1999-2002 do użytku gimnazjum oddano nowy budynek oraz salę sportową. Na mocy Uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 9.10.2002 r. Gimnazjum nr 67 przyjęło imię ks. prof. Józefa Tischnera. Szkoła posiada sztandar oraz hymn. Gimnazjum jest członkiem ,,Rodziny” Szkół Tischnerowskich. Uczniowie uczestniczą w licznych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie ,,Drogami Tischnera”. Program wychowawczy gimnazjum oparty jest o wartości głoszone przez Patrona.

 

Kadra pedagogiczna składa się z 26 nauczycieli.

 

Położenie gimnazjum (200 m od Jeziora Kierskiego) stwarza warunki do korzystania ze sportów wodnych. Szkoła organizuje we współpracy z klubem ,,Myszacenter club” kursy windsurfingu.

Gimnazjum nr 67 jest niewielką placówką, położoną na obrzeżach miasta Poznania, na granicy dwóch gmin (gminy Poznań i gminy Rokietnica).

 

W szkole uczy się obecnie 191 uczniów (w 7 oddziałach). Około 50% uczniów stanowią uczniowie spoza obwodu, głównie z gminy Rokietnica oraz z osiedla Strzeszyn w Poznaniu. Fakt zapisania przez rodziców tak dużej grupy dzieci spoza obwodu do gimnazjum kierskiego wynika z bardzo dobrej opinii o szkole tj. osiąganych przez uczniów bardzo wysokich wyników z egzaminów gimnazjalnych, różnorodnej oferty zajęć pozalekcyjnych, rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów, bezpiecznych warunków nauki i pracy, znaczących osiągnięć uczniów w konkursach przedmiotowych.

 

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjną wartość dodaną- to pozycja szkoły sukcesu http://gimnazjum.ewd.edu.pl/?str=wyniki&idszk=21138

 

Nauczyciele realizują indywidualne programy nauki z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz program Akademii Uczniowskiej. Szkoła posiada certyfikat „Kreatywnej Szkoły".

Nauka języka angielskiego i niemieckiego realizowana jest z podziałem na grupy w zależności od poziomu zaawansowania. Co roku uczniowie tworzą filmy w języku angielskim, wykorzystując umiejętności językowe i informatyczne. Program wychowawczy szkoły jest oparty o wartości głoszone przez ks. prof. Józefa Tischnera. Gimnazjum współpracuje ze Stowarzyszeniem "Drogami Tischnera", Stowarzyszeniem dla Życia, Domem Samotnej Matki w Kiekrzu. Aktualnie realizowany jest program „Szkoły bezpiecznej od narkotyków". W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowują wystawy tematyczne, akcje charytatywne i festyny sportowe. Gimnazjum organizuje wycieczki integracyjne i edukacyjne, również zagraniczne. Szkoła posiada certyfikat "Promotor recyclingu" (realizuje i promuje system selektywnej zbiórki odpadów). Uczniowie objęci są opieką pedagoga i pielęgniarki szkolnej.

 

Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym. Szkoła jest monitorowana i chroniona.

 

Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną w skład której wchodzą: pracownia chemiczna wyposażona w digestorium, pięć sal multimedialnych z dostępem do Internetu (w tym dwie wyposażone w tablice interaktywne). Do dyspozycji uczniów są cztery komputery w bibliotece szkolnej i nowoczesna sala informatyczna wyposażona w 15 stanowisk komputerowych. Nauczyciele mają do dyspozycji swoją salkę komputerową z dwoma stanowiskami komputerowymi, w komputery wyposażone są także stanowiska: pedagoga, bibliotekarza. Do dyspozycji uczniów jest bufet z możliwością zamówienia obiadu. Uczniowie korzystają z nowoczesnej sali sportowej, wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz siłowni szkolnej.

 

Szkoła jest monitorowana i chroniona.

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

THE KS. PROF. JÓZEF TISCHNER GIMNAZJUM 67  - THE SECOND BEST STATE SCHOOL IN POZNAŃ

 

 

OUR SUCCESS!

 

The outcome of a survey conducted by the Mayor of Poznań showed that our students pass their end of school exams with exceptionally good results. In fact, we placed second among all the state schools in the city of Poznań. The most important categories were:

 

–educational progress of our students; 

–extra-curricular activities and interest clubs; 

–our ability to utilise the school facilities (all our classrooms are fully equipped and used); 

–co-operation with students' parents and the local community. 

  

SCHOOL LIFE

 

240 students attend our school. This makes it a familiar and friendly place. Our graduates get into the best higher secondary schools in Poznań (like I LO, II LO  - IB class).

 

Throughout the school year  there are many extra-curricular activities going on: art club, choir, theatre club, film club, several sports teams and physics club (Akademia Uczniowska). We organise festivals in which students present films made by themselves in English. Our youth is involved in charities (Szlachetna Paczka), raising money for people in need.

 

 

 

ACHIEVEMENTS

 

Our students take part in Secondary School Subject Competitions organised by The Board of Education (Kuratorium) and every year without fail at least a few of our students achieve high results and become finalists and winners. They later receive an official award from the Mayor of Poznań. This gives them a good chance of getting into the school of their dreams.

 

Galerie

Opracowanie: szkolnastrona.pl