Jesteś tu: » Strona główna » Spółdzielnia Uczniowska IDABERG

Pieniądze nie biorą się z bankomatu
Spółdzielnia Uczniowska
 

27 października w naszym Gimnazjum powołano Spółdzielnię Uczniowską „Idaberg”.
Na pierwszym zebraniu Walne Zgromadzenie wybrało zarząd i radę nadzorczą Spółdzielni. Na zebraniu zatwierdzono statut Spółdzielni i utworzono plan pracy na rok szkolny 2015/16.
Opiekunami Spółdzielni zostały panie: Henryka Ignatowicz i Małgorzata Paluszkiewicz.
Głównym celem Spółdzielni jest rozwijanie przedsiębiorczości i wzrost kluczowych kompetencji niezbędnych w życiu zawodowym i społecznym, takich jak odpowiedzialność, demokratyczne rządzenie, zarządzanie czasem, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, umiejętności interpersonalna i gospodarowania zasobami.
Członkiem Spółdzielni może zostać każdy uczeń naszej szkoły!
Zapraszamy wszystkich chętnych!

Spodziewamy się, że dzisiejsi członkowie Spółdzielni „Idaberg” założą w przyszłości własne spółdzielnie i firmy, w których znajdą pracę nie tylko sami, lecz także ich koledzy.

W okresie sprawozdawczym liczba członków spółdzielni wzrosła z 11 do 31.

Sprawozdanie z działalności rok szkolny 20162017
czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl