Jesteś tu: » Strona główna » Osiągnięcia uczniów

Uczniowie Gimnazjum nr 67 w Poznaniu osiągają bardzo wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego. Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjną wartość dodaną (wskaźniki  obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2007 - 2009) -  to pozycja szkoły sukcesu. Szkoła osiąga bardzo wysokie wyniki ze wszystkich części egzaminu gimnazjalnego, w tym z języka angielskiego (2009 r. - 40,07 pkt ,    2010 r. - 37,56 pkt). Nauczyciele realizują z uczniami szczególnie uzdolnionymi programy indywidualnej nauki  takich przedmiotów jak: fizyka, matematyka, chemia, język angielski. Od 2005 roku nauczyciele j. angielskiego organizują: festiwale piosenki angielskiej, przygotowuj z uczniami przedstawienia w  języku angielskim (autorami krótkich form teatralnych są uczniowie), festiwale filmów w języku angielskim (autorami filmów są uczniowie), wyjścia na przedstawienia teatralne w języku angielskim, uczą korzystania ze zbiorów biblioteki brytyjskiej. W 2010 r. po raz pierwszy szkoła była organizatorem międzyszkolnego festiwalu filmów w języku angielskim (filmów tworzonych przez uczniów). W 2010 r. szkoła przystąpiła do programu "Akademia uczniowska" współfinansowanego ze środków unijnych, którego celem jest rozwijanie umiejętności praktycznych z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz do projektu "Szkoła i Uniwersytet" - wspólne działania na rzecz podniesienia jakości praktyk pedagogicznych" realizowanego we współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Oliwier Urbański w Konkursie Fizycznym Lwiątko otrzymał honorowy tytuł kaon

Strzelecki Jakub w Konkursie Fizycznym Lwiątko otrzymał honorowy tytuł taon


Oliwier Urbański otrzymał wyróżnienie w Konkursie Matematycznym "Kangur"

Miłosz Wieczorek otrzymał wyróżnienie w Konkursie Matematycznym "Kangur"

Michalina Krygier otrzymała wyróżnienie w Konkursie Matematycznym "Kangur"

Jakub Strzelecki  otrzymał wyróżnienie w Konkursie Matematycznym "Kangur"

 


Oliwier Urbański z klasy I gimnazjum został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego w roku szkolnym 2016/2017


Osiągnięcia sportowe  Gimnazjum nr 67 w Poznaniu w roku szkolnym 2016/2017 - 8. MIEJSCE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM


Osiągnięcia sportowe  Gimnazjum nr 67 w Poznaniu w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017

 

Osiągnięcia sportowe Gimnazjum nr 67 w Poznaniu w roku szkolnym 2014/2015

 Niektóre sukcesy uczniów Gimnazjum nr 67 w Poznaniu w pozostałych latach:

 

2014 r. - dwóch laureatów Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego,

2013 r. - dwóch finalistów Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego,

2013 r. - laureat Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego,

2013 r. - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego,

2012 r. - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego,

2011 r. - dwóch laureatów Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego ,

2011 r. - dwa mandaty (dwie uczennice posłankami) na Sejm Dzieci i Młodzieży RP w Warszawie,

2011 r. - laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego,

2010 r. - laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego,

2010 r. - finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego,

2010 r. - dwóch finalistów Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego ,

2009 r. - finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego,

2009 r. - dwa mandaty (dwóch uczniów posłami) na Sejm Dzieci i Młodzieży RP w Warszawie,

2008 r. - laureat Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego,

2008 r. - finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego,

2008 r. - mandat (jeden uczeń posłem) na Sejm Dzieci i Młodzieży RP w Warszawie,

2007 r. - aureat Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego,

2007 r. - II miejsce w Konkursie Języka Polskiego i Literatury „Złota Żaba",

2007 r. - I miejsce w rozgrywkach piłki nożnej „Rusz się człowieku",

2007 r. - inalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego,

2006 r. - finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego,

2006 r. - wyróżnienie w Konkursie  dla uczniów gimnazjów ,,Złota żaba" w dziedzinie literatury i języka polskiego,

2005 r. - I miejsce w Konkursie "Mój Poznań- jestem poznaniakiem" w Konkursie poetyckim zorganizowanym pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

2005 r. - finalista Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego,

2005 r. - I miejsce w Konkursie dziennikarskim „Pokażę Ci Poznań" organizowanym pod patronatem Prezydenta miasta Poznania,

2005 r. - II miejsce w II Wojewódzkim Konkursie Teatrów Niemieckojęzycznych,

2005 r. - wyróżnienie w  Konkursie „Kangur Matematyczny",

2004 r. - finalista międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego Golden Pencil ‘ 2004 dla uczniów gimnazjum.

Uczniowie gimnazjum odnoszą również indywidualne i zespołowe sukcesy w innych konkursach poza szkolnych, a także w sporcie.

 

Osiągnięcia artystyczne:

 

- I miejsce w konkursie na rzeźbę z masy solnej zorganizowanym przez Stowarzyszenie Szkół Tischnerowskich (2007),

- II miejsce w konkursie na projekt znaczka pocztowego zorganizowanym z okazji 50 rocznicy Poznańskiego Czerwca'56 (2006),

- liczne wyróżnienia w corocznym konkursie „Wielkopolska Szopka Bożonarodzeniowa" organizowanym przez Muzeum Etnograficzne i Gimnazjum w Robakowie.

 

Indywidualne osiągnięcia sportowe uczniów:

 

2010 r.

-  VIII miejsce Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Zapasach Kobiet, styl wolny,

-  I miejsce Berlin Open, Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim, II miejsce Czech Open, III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów w Taekwondo Olimpijskim
   oraz  II miejsce   Warsaw Cup,  Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim,

-  II miejsce Halowy Puchar Polski w Kucach i Koniach Małych w skokach przez przeszkody, I miejsce Polsko- Niemieckie Zawody w Skokach przez Przeszkody, I miejsce zawody ogólnopolskie HZODiM, finał dzieci,

-  I miejsce XVI Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego, I miejsce Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Taneczna Jesień 2010" ,

-  V miejsce XVIII Międzynarodowy Turniej o Puchar Sobieskiego w zapasach styl klasyczny

2009 r.,

-  I miejsce Festiwal Taniec Kontra Taniec, Inne Formy Tańca duety, II miejsce Festiwal Taniec Kontra Taniec, New Style duety,

- II miejsce Miasto Tańca, hip-hop,

- VI miejsce Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego,

- I miejsce Międzynarodowy Turniej Uczniowskich Klubów Sportowych w Zapasach,  II miejsce Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół w Zapasach i Mocowaniu, II miejsce Ogólnopolski Turniej
  Uczniowskich Klubów Sportowch w zapasach, styl wolny, III miejsce XIV Ogólnopolski Turniej Młodziczek Uczniowskich Klubów Sportowych w zapasach kobiet,

- II miejsce Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych, taekwondo olimpijskie,
- II miejsce Puchar Polski w skokach przez przeszkody w Kucach i Małych Koniach, II miejsce HZO w skokach przez przeszkody w Kucach i Małych Koniach,

- II miejsce Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Zapasach - styl klasyczny, II miejsce Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół w zapasach i mocowania styl klasyczny, II miejsce
  Igrzyska Młodzieży Szkolnej w zapasach, III miejsce Międzynarodowy Turniej w zapasach styl klasyczny „O Puchar Sobieskiego",

- III miejsce w Lidze Szkół Gimnazjalnych Miasta Poznania w piłce siatkowej dziewcząt (2006).

 

Szkoła uzyskała następujące certyfikaty:

 

2009 r. - certyfikat kreatywnej szkoły za udział w projekcie ,,Śladami Powstania Wielkopolskiego" zorganizowanym przez ODN w Poznaniu (stałym elementem planu pracy szkoły są obchody kolejnych rocznic wybuchu Powstania, opieka nad grobami kierskich Powstańców, spotkania z rodzinami bohaterów kierskich, wycieczki śladami Powstania wielkopolskiego po Poznaniu),

2008 r. - realizacja projektu rozwojowego szkoły ,,Czas kreatorów"  ( 01. 02. 2007 - 30. 06. 2008) w ramach projektu ,,Przyjazna szkoła" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego( kontynuacją projektu jest opracowanie programu autorskiego zajęć twórczych i redagowanie gazetki szkolnej),

2008 r. - certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji za realizację programu edukacyjno - terapeutycznego ,,ortograffiti",

2008 r. - certyfikat ,,Promotor recyklingu" za realizację i promocję selektywnej zbiórki odpadów przyznany przez Ośrodek Działań Ekologicznych ,, Źródła" w Warszawie( program był
               i jest realizowany w następnych latach),

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowują wystawy środowiskowe (w salkach parafialnych w Kiekrzu) dla mieszkańców Kiekrza.  Plansze z kolejnych wystaw są na stałe eksponowane w szkole. Przygotowano następujące wystawy środowiskowe:

2010 r. - ,,Ksiądz Józef Tischner",

2009 r. - ,,Pamięć nie dała się zgładzić" dla upamiętnienia zbrodni katyńskiej i postaci gen Władysława Andersa,

2008 r. - ,,Śladami  Powstania Wielkopolskiego".

Opracowanie: szkolnastrona.pl