Jesteś tu: » Strona główna » Zajęcia artystyczne do wyboru

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

 

1. Podstawa prawna

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17), uczeń w trakcie trzyletniej nauki
w gimnazjum ma obowiązek zrealizować 60 godzin zajęć artystycznych. Przedmiot „zajęcia artystyczne” oceniany jest tak samo, jak pozostałe przedmioty obowiązkowe.

 

 

2. Procedura wyboru zajęć artystycznych w Gimnazjum nr 67 im. ks. Józefa Tischnera w Poznaniu:

 

  1. Zajęcia artystyczne realizowane są w klasach I i III
  2. Uczniowie wybierają zajęcia artystyczne z oferty szkoły. Zajęcia te odbywają się w grupach międzyoddziałowych.
  3. Wyboru zajęć uczniowie dokonują w pierwszym tygodniu zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.
  4. Uczniowie wybierają zajęcia spośród przedstawionych w ofercie szkoły, zaznaczając swój pierwszy wybór i wybór rezerwowy (w przypadku, gdy szkoła proponuje więcej niż dwa rodzaje zajęć).
  5. Jeżeli uczeń w klasie pierwszej nie został przydzielony do grupy zgodnie z dokonanym pierwszym wyborem z powodu braku miejsc, ma pierwszeństwo w wyborze zajęć w trzeciej klasie.
  6. Uczniowie, którzy nie wybiorą żadnej grupy, zostaną przydzieleni tam, gdzie będą wolne miejsca (bez możliwości wyboru).
  7. Uczeń nie ma obowiązku kontynuowania w klasie trzeciej zajęć, na które uczęszczał w pierwszej klasie. Może skorzystać z innej propozycji zajęć artystycznych spośród oferowanych przez szkołę.
  8. Zapisów na zajęcia artystyczne dokonuje się bezpośrednio u nauczycieli prowadzących

 

 

3. Kryteria oceny zajęć artystycznych:

 

         4. Oferta zajęć artystycznych w roku szkolnych 2014/2015 :

 

 

Zajęcia filmowe – oferta dla uczniów klas I, II i III

prowadzący: mgr Aleksandra Puacz, mgr Krzysztof Skibicki

Zadaniem współczesnej szkoły jest przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Zajęcia te pozwalają rozbudzić poczucie wrażliwości, przy jednoczesnym wykorzystaniu uczniowskich umiejętności w zakresie obsługi komputera, kamery i aparatu cyfrowego. W toku pracy młodzież rozwinie swoje zdolności i zainteresowania, które umożliwią amatorską działalność filmową (stworzenie scenariusza, zdjęć oraz montaż). We współpracy
z grupą „medialną” oraz „dziennikarską” przygotowane również zostanie szkolne wydanie wiadomości.

 

 

Zajęcia dziennikarskie– oferta dla uczniów klas II

prowadząca: mgr Marta Raczyk

Uczniowie poznają tajniki oraz kolejne etapy pracy dziennikarskiej. Młodzież prezentuje swoje pomysły na ciekawe artykuły prasowe, zbiera materiały, a także opracowuje je pod względem językowym. Dzięki zapoznaniu się z klasycznymi tekstami reportażowymi oraz felietonami,  uczestnicy zajęć doskonalą swoje umiejętności polonistyczne oraz kształtują swoje zainteresowania w tym zakresie. Efektem pracy uczniów będzie wydanie gazetki szkolnej. We współpracy z grupą „medialną” oraz „filmową” przygotowane również zostanie szkolne wydanie wiadomości.

Zajęcia realizowane są w klasach drugich.

 

  

Zajęcia plastyczne – oferta dla uczniów klas I, II  i III

prowadząca: mgr Kinga Berdysz

Podczas tych spotkań gimnazjaliści uczą się jak odbierać sztukę, a także w jaki sposób dzięki niej wyrazić swoje uczucia i emocje. W trakcie lekcji odbywających się między innymi w plenerze oraz  w muzeach, młodzież ma szansę wykształcić swoją wrażliwość artystyczną. Poznawanie różnych technik plastycznych (malarstwo, rysunek, rzeźba), a także wykorzystywanie samodzielnych pomysłów uczniowskich, pozwoli młodym ludziom rozwijać swoje zainteresowania artystyczne
i doskonalić umiejętność wartościowania sztuki. To z kolei przyczyni się do świadomego
i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym młodzieży.

Zajęcia realizowane są w klasach pierwszych, drugich i trzecich.

 

 

Wszystkie programy zajęć artystycznych oraz plany wynikowe znajdują się do wglądu Rodziców u dyrektora szkoły.

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl