Jesteś tu: » Strona główna » Pielęgniarka szkolna

Pielęgniarka szkolna (umowa z NFZ)


 

W naszym Gimnazjum funkcję pielęgniarki szkolnej pełni Pani Barbara Kaseja.

 

Gabinet pielęgniarski znajduje się na terenie sąsiadującej z Gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego.


Godziny pracy:   


Poniedziałek      1230  – 1500

Wtorek                 800  – 1500

Środa                  1330  – 1530

Czwartek             800  – 1500

Piątek                 1030  – 1500


Zakres czynności pielęgniarki szkolnej:

 

1. Badanie uczniów klas I.

 1)      Przeprowadzanie testów przesiewowych i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym w stosunku do uczniów z dodatnimi wynikami testów.

 2)      Testy przesiewowe są przygotowaniem do profilaktycznych badań lekarskich uczniów, analiza tych badań umożliwia wykorzystanie wyników do dalszej opieki nad uczniem.

 3)      Rodzaje badań przesiewowych:

      a)      rozwój fizyczny – pomiar wysokości i masy ciała – ocena wyników pomiaru przy użyciu siatek centylowych,

      b)      narządu wzroku – badanie ostrości wzroku do dali za pomocą tablic dostosowanych do wieku dziecka,

      c)      narządu słuchu – badanie orientacyjne szeptem,

      d)     narządu ruchu:
                  -bocznego skrzywienia kręgosłupa,
                  -nadmiernej kifozy piersiowej.

      e)      podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi,

  

2. Monitorowanie obowiązkowych szczepień ochronnych – uczniowie klas I - III.

3. Poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.

4. Uczestnictwo w programach profilaktyki i promocji zdrowia.

5. Współdziałanie z dyrekcją szkoły, pedagogiem i pracownikami w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników.

6. Udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach.

Opracowanie: szkolnastrona.pl